O NAS WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE
KONTAKT

 

OZNACZENIA BHP I P-POŻ

NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE ZNAKI EWAKUACYJNE
Nr Symbol oznaczenia

Wymiar

(cm)
101 30 x 15
102 30 x 15
103 30 x 10
104 40 x 20
104-01 30 x 15
104-02 30 x 15
105 30 x 15
106 30 x 15
107 30 x 15
108 30 x 15
Nr Symbol oznaczenia

Wymiar

(cm)
109 15 x 15
110 15 x 15
111-01 15 x 5
112-01 15 x 5
117 15 x 20
120 15 x 20
150 30 x 15
151 30 x 15
152 30 x 15

 

 

101 - Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w lewo)

102 - Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w prawo)

103 - Kierunek drogi ewakuacyjnej

104 - Wyjście ewakuacyjne

104-01 - Droga ewakuacyjna

104-02 - Wyjście ewakuacyjne

105 - Kierunek do wyjścia droogi ewakuacyjnej schodami w dół (na lewo)

106 - Kierunek do wyjścia droogi ewakuacyjnej schodami w dół (na prawo)

107 - Kierunek do wyjścia droogi ewakuacyjnej schodami w górę (na lewo)

108 - Kierunek do wyjścia droogi ewakuacyjnej schodami w górę (na prawo)

109 - Drzwi ewakuacyjne (lewe)

110 - Drzwi ewakuacyjne (prawe)

111-01 - Ciągnąć

112-01 - Pchać

117 - Klucz do wyjścia ewakuacyjnego

120 - Miejsce zbiórki do ewakuacji

150 - Uwaga próg

151 - Uwaga niski strop

152 - Uwaga stopień

 

 

 

NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE ZNAKI P-POŻ
Nr Symbol oznaczenia

Wymiar

(cm)
201 15 x 15
202 15 x 15
202-01 15 x 15
202-10 30 x 10
203 15 x 20
204 15 x 20
205 15 x 15
Nr Symbol oznaczenia

Wymiar

(cm)
206 15 x 15
207 15 x 15
208 15 x 15
209 15 x 15
210 15 x 15
211-03 22 x 27
218 15 x 20

 

 

201 - Hydrant wewnętrzny

202 - Gaśnica

202-01 - Gaśnica

202-10 - Do gaszenia sprzętu komputerowego

203 - Zestaw sprzętu pożarniczego

204 - Uruchamianie ręczne

205 - Telefon do użycia w stanie zagrożenia

206 - Alarmowy sygnalizator akustyczny

207 - Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego (znak do stosowania tylko razem z innymi znakami)

208 - Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego (znak do stosowania tylko razem z innymi znakami)

209 - Palenie tytoniu zabronione

210 - Zakaz używania otwartego ognia i palenia tytoniu

211-03 - Droga pożarowa. Nie zastawiać!

218 - Suchy pion

 

NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE ZNAKI BHP OSTRZEGAWCZE
Nr Symbol oznaczenia

Wymiar

(cm)
301 22 x 27
302 22 x 27
303 22 x 27
304 22 x 27
305 22 x 27
306 22 x 27
307 22 x 27
308 22 x 27
Nr Symbol oznaczenia

Wymiar

(cm)
309 22 x 27
310 22 x 27
311 22 x 27
312 22 x 27
313 22 x 27
314 22 x 27
315 22 x 27
316 22 x 27

 

 

301 - Ogólny znak ostrzegawczy (ostrzeżenie, ryzyko niebezpieczeństwa)

302 - Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem zatrucia substancjami toksycznymi

303 - Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi

304 - Ostrzeżenie przed materiałami radioaktywnymi

305 - Ostrzeżenie przed wiszącymi przedmiotami (wiszącym ciężarem)

306 - Ostrzeżenie przed urządzeniami do transportu poziomego

307 - Ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym

308 - Ostrzeżenie przed promieniami laserowymi

309 - Uwaga zły pies

310 - Ostrzeżenie przed kruchym dachem

311 - Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem uszkodzenia głowy

312 - Ostrzeżenie przed ograniczeniem wysokości

313 - Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem potknięcia

314 - Ostrzeżenie przed śliską nawierzchnią

315 - Ostrzeżenie przed silnym polem magnetycznym

316 - Ostrzeżenie przed skażeniem biologicznym

 

NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE ZNAKI BHP NAKAZU
Nr Symbol oznaczenia

Wymiar

(cm)
401 22 x 27
402 22 x 27
403 22 x 27
404 22 x 27
405 22 x 27
406 22 x 27
407 22 x 27
408 22 x 27
Nr Symbol oznaczenia

Wymiar

(cm)
409 22 x 27
410 22 x 27
411 22 x 27
413 22 x 27
414 22 x 27
415 22 x 27
416 22 x 27

 

 

401 - Ogólny znak nakazu

402 - Nakaz stosowania ochrony oczu

403 - Nakaz stosowania ochrony głowy

404 - Nakaz stosowania ochrony słuchu

405 - Nakaz stosowania ochrony dróg oddechowych

406 - Nakaz stosowania ochrony stóp

407 - Nakaz stosowania ochrony rąk

408 - Nakaz stosowania ochrony twarzy

409 - Nakaz używania sygnału

410 - Nakaz używania pasów bezpieczeństwa

411 - Nakaz umycia rąk

413 - Nakaz stosowania osłony nastawczej

414 - Nakaz stosowania słony

415 - Nakaz stosowania zamknięcia

416 - Nakaz stosowania odzieży ochronnej